PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Kiểm Toán, Thuế, Tư Vấn

Thẩm định giá

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VĂN PHÒNG CHÍNH

Đỗ Thị Ánh Tuyết
Tel.: 0913.239.703
Email: tuyetda@pkf.com.vn

Nguyễn Như Tiến
Tel.: 0912.005.808
Email: tiennn@pkf.com.vn

Nguyễn Hồng Quang
Tel.: 0913.300.301
Email: quangnh@pkf.com.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Dương Thị Thảo
Tel.: 0903.276.562
Email: thaodt@pkf.com.vn

Trần Thị Nguyệt
Tel.: xxxxx
Email: nguyettt@pkf.com.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM

Tô Bửu Toàn
Tel.: 0918.658.699
Email: toantb@pkf.com.vn

CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

Trương Quang Trung
Tel.: 0908.567.833
Email: trungtq@pkf.com.vn