PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

PKFI tổ chức đào tạo giảng viên để dạy lại các khóa học về kiểm toán cơ bản tại VN

Từ ngày 15-18/11, PKFI tổ chức Khóa đào tạo cho các hãng kiểm toán khu vực châu Á Thái Bình Dương về kỹ thuật và nguồn lực cung cấp dịch vụ đảm bảo.

Đối tượng Khóa học là dành cho những nhân sự chủ chốt phụ trách về kiểm toán của các công ty thành viên PKF Quốc tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Mục đích Khóa đào tạo của PKFI: Đào tạo giảng viên để dạy lại các khóa học về kiểm toán cơ bản, phục vụ cho việc phát triển kỹ thuật của từng công ty thành viên. Đặc biệt khóa học trú trọng vào một số phần hành kiểm toán khó, và cập nhật về các chuẩn mực kiểm toán Quốc tế mới.

Nội dung đào tạo của khóa học gồm:

  • Phương pháp tiếp cận kiểm toán PKF (đối với những phần hành khó), được hỗ trợ bởi các phần mềm quản lý hồ sơ kiểm toán như CaseWare, CCH và Cẩm nang kiểm toán Quốc tế; Hướng dẫn thực hành việc sử dụng tài liệu đào tạo và cấu trúc của khóa học.
  • Các điểm thay đổi trong: Cẩm nang kiểm toán Quốc tế; Cẩm nang chuẩn mực chuyên môn Quốc tế.
  • Các hướng dẫn của PKF – liên quan đến phương pháp kiểm toán.
  • Các thay đổi lớn trong hướng dẫn kiểm toán tập đoàn.
  • Sử dụng nguồn dữ liệu trên PKF-365 – hướng dẫn thực hành.
  • Tính độc lập – nếu một công ty thành viên của PKF thực hiện dịch vụ kế toán, và một công ty thành viên khác kiểm toán?
  • Tổng kết các phát hiện trong quá trình soát xét chất lượng.

Khóa học nhằm cung cấp cho các công ty thành viên công cụ để sử dụng các tài liệu và trình bày nội dung đào tạo tại công ty/văn phòng chi nhánh vùng của mình.

Thời gian diễn ra khóa học từ Chủ nhật, ngày 15/11/2015 (19:00) đến Thứ tư, ngày 18/11/2015 (12:30) Múi giờ châu Á.

Địa điểm: Khách sạn Sheraton

K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tel: +844 3719 9000

 

PKF VN