PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

PKF VN trở thành thành viên chính thức của PKFI kể từ ngày 14/9/2015

CEO của PKFI Jonh G Sim đã có thư xác nhận, Công ty TNHH PKF Việt Nam (tách ra từ Công ty TNHH Kiểm toán AFC) là thành thành viên chính thức của PKF Quốc tế kể từ ngày 14/9/2015, ngày đăng ký kinh doanh của Công ty.

Theo đó, Công ty TNHH PKF Việt Nam được phép sử dụng thương hiệu PKF và logo PKF theo quy định của PKF Quốc tế.

 

PKF VN