PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

PKF Việt Nam đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Ngày 05/10/2015, Công ty THHH PKF Việt Nam đã được Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá với mã số 170/TĐG.

 

PKF VN