PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

PKF Việt Nam đã chính thức được CPA Australia công nhận là đơn vị đào tạo chuẩn

PKF Việt Nam vinh dự nhận chứng chỉ “Đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn của CPA Australia và chúc mừng PTGĐ Nguyễn Như Tiến nhận chứng chỉ FCPA.

Ngày 16/11/2015, CPA Australia đã tổ chức trao chứng chỉ “Đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn” và chứng chỉ hội viên.

Tại buổi lễ, CPA Australia đã vinh danh PKF Việt Nam với danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn” trong thời hạn 03 năm kể từ tháng 11/2015.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc PKF Việt Nam, ông Nguyễn Như Tiến cũng vinh dự nhận chứng chỉ Hội viên cao cấp (FCPA) của CPA Australia.

Hiện nay, PKF Việt Nam đang cử nhân viên theo học các chương trình đào tạo của CPA Australia.

==

CPA Australia là một trong các Hiệp hội Nghề nghiệp Kế toán kiểm toán lớn nhất thế giới với hơn 150.000 hội viên trên toàn cầu, trải rộng khắp 120 quốc gia. Trong đó có hơn 25.000 hội viên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Từ năm 2008, CPA Australia đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam và có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học danh tiếng, các hiệp hội nghề nghiệp của Việt Nam như: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).

Đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn

CPA Australia nhận thấy có nhiều đơn vị cam kết mạnh mẽ với việc thực hiện đào tạo và phát triển nghề nghiệp của nhân viên thông qua việc tìm hiểu nhu cầu, cung cấp và giám sát các chương trình đào tạo, phát triển nhân viên. Chương trình công nhận đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn của CPA Australia giúp cho các đơn vị chứng minh cam kết của mình đối với việc thực hiện đào tạo và phát triển nghề nghiệp của nhân viên theo một chương trình đánh giá và công nhận.

Các đơn vị được công nhận đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn phải đáp ứng được yêu cầu cao, đảm bảo hỗ trợ cho các nhân viên chuyên nghiệp môi trường học tập, phát triển nghề nghiệp cũng như tham dự đầy đủ các khóa học cập nhật kiến thức thường xuyên trong thời gian công tác.

Lợi ích và trách nhiệm của Đơn vị khi được công nhận đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn

Các nhân viên của đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn, với thời gian công tác tại công ty, sẽ chứng minh được kỹ năng thực hành đạt tiêu chuẩn được CPA Australia công nhận, một yếu tố yêu cầu bắt buộc để được công nhận tư cách hội viên CPA Australia sau khi đã hoàn thành cấp độ chuyên nghiệp của chương trình CPA Australia. Đồng thời các khóa huấn luyện nội bộ cho các nhân viên của đơn vị cũng sẽ được CPA Australia công nhật đạt chuẩn về cập nhật kiến thức để duy trì tư cách hội viên CPA.

 

PKF VN