PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

Công ty TNHH PKF Việt Nam hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh Chi nhánh TP. HCM

Ngày 19/10/2015, Sở Kế hoach và đầu tư TP. HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh cho Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Trưởng chi nhánh: Trương Quang Trung

Địa chỉ: Tầng 11, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: 08 3911 8839

Mail: pkf.hcm@pkf.com.vn

 

PKF VN