PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

15 T11 2015

PKFI tổ chức đào tạo giảng viên để dạy lại các khóa học về kiểm toán cơ bản tại VN

Từ ngày 15-18/11, PKFI tổ chức Khóa đào tạo cho các hãng kiểm toán khu vực châu Á Thái Bình Dương về kỹ thuật và nguồn lực cung cấp dịch vụ đảm bảo.

19 T10 2015

Công ty TNHH PKF Việt Nam hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh Chi nhánh TP. HCM

Ngày 19/10/2015, Sở Kế hoach và đầu tư TP. HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh cho Công ty TNHH PKF Việt Nam.

05 T10 2015

PKF Việt Nam đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Ngày 05/10/2015, Công ty THHH PKF Việt Nam đã được Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá với mã số 170/TĐG.

21 T9 2015

PKF VN trở thành thành viên chính thức của PKFI kể từ ngày 14/9/2015

Ngày 21/09/2015, CEO của PKFI Jonh G Sim đã có thư xác nhận, Công ty TNHH PKF Việt Nam (tách ra từ Công ty TNHH Kiểm toán AFC) là thành thành viên chính thức của PKF Quốc tế kể từ ngày 14/9/2015, ngày đăng ký kinh doanh của Công ty.