PKF Việt Nam

PKF Việt Nam - thành viên của PKF Quốc tế

440 thành phố tại 150 quốc gia

Tìm kiếm tin tức

Tin tức

15 T11 2015

PKFI tổ chức đào tạo giảng viên để dạy lại các khóa học về kiểm toán cơ bản tại VN

Từ ngày 15-18/11, PKFI tổ chức Khóa đào tạo cho các hãng kiểm toán khu vực châu Á Thái Bình Dương về kỹ thuật và nguồn lực cung cấp dịch vụ đảm bảo.

11 T11 2015

Bộ Tài chính chấp thuận bổ sung 02 KTV kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng cho PKF

Ngày 11/11/2015, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Lê Thị Tuyết Nhung đã ký Quyết định số 2386/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, về việc chấp thuận kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015.

04 T11 2015

PKF Việt Nam được UBCKNN chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015

Ngày 04/11/2015, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đã ký Quyết định số 929 QĐ-UBCK, Bộ Tài chính chấp thuận Công ty TNHH PKF Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015.

26 T10 2015

PKF Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015

Ngày 26/10/2015, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Hà Thị Ngọc Hà đã ký Quyết định số 2212/QĐ-BTC của Bộ Tài chính  chấp thuận Công ty TNHH PKF Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015.

19 T10 2015

Công ty TNHH PKF Việt Nam hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh Chi nhánh TP. HCM

Ngày 19/10/2015, Sở Kế hoach và đầu tư TP. HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh cho Công ty TNHH PKF Việt Nam.

05 T10 2015

PKF Việt Nam đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Ngày 05/10/2015, Công ty THHH PKF Việt Nam đã được Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá với mã số 170/TĐG.

21 T9 2015

PKF VN trở thành thành viên chính thức của PKFI kể từ ngày 14/9/2015

Ngày 21/09/2015, CEO của PKFI Jonh G Sim đã có thư xác nhận, Công ty TNHH PKF Việt Nam (tách ra từ Công ty TNHH Kiểm toán AFC) là thành thành viên chính thức của PKF Quốc tế kể từ ngày 14/9/2015, ngày đăng ký kinh doanh của Công ty.