PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Văn phòng chính

Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 9 1121 1318

 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tầng 2, 48B Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3933 3444

Giữ liên lạc

(Bắt buộc) (maximum of 30 characters) (Bắt buộc) (maximum of 30 characters) (Bắt buộc) (invalid email address) (Bắt buộc) (maximum of 1500 characters)

* Các trường bắt buộc