PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

TRƯƠNG QUANG TRUNG

Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán), Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Thẩm định viên về giá hành nghề Việt Nam.

Ông Trung có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán - tài chính - kế toán. Ông Trung là người có rất nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là kiểm toán các doanh nghiệp là các công ty Cổ phần, kiểm toán các dự án đầu tư XDCB và Thẩm định giá.