PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

TÔ BỬU TOÀN

Phó Tổng Giám đốc nghiệp vụ

Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán).

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA (Australia).

Ông Toàn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn. Ông từng tham gia kiểm toán cho các công ty trong nước và đa quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty niêm yết có qui mô lớn và các tập đoàn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với PKF Việt Nam, ông Toàn chuyên phụ trách mảng khách hàng nước ngoài và tư vấn tài chính cho các tập đoàn trong nước