PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

NGUYỄN NHƯ TIẾN

Phó Tổng Giám đốc (Liên lạc quốc tế)

Thạc sỹ Kế toán Quốc tế.

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thẩm định viên hành nghề Việt Nam, hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên hành nghề Úc (FCPA Australia), thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Ông Nguyễn Như Tiến có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán, gần 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực thẩm định giá. Ngoài ra, Ông Tiến cũng có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong công ty kiểm toán, thẩm định giá và các dịch vụ chuyên ngành.

Ông Tiến là người có rất nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán nội bộ, thẩm định giá và tư vấn cho các tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế.