PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

NGUYỄN HỒNG QUANG

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Kinh tế.

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Úc (CPA Australia).

Ông Nguyễn Hồng Quang là thành viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội viên chính thức (CPA) của CPA Australia. Ông Nguyễn Hồng Quang trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.

Ông Quang là người có rất nhiều kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị trong ngành than, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính, chứng khoán và dự án cũng như kinh nghiệm trong các loại hình tư vấn tài chính kế toán khác.