PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG HÀ

Phó Tổng Giám đốc nghiệp vụ

Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán).

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Úc (CPA Australia).

Ông Nguyễn Hoàng Hà là thành viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội viên chính thức (CPA) của CPA Australia. Ông Nguyễn Hoàng Hà có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.

Ông Hà là người có rất nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong các lĩnh vực khác nhau cũng như kinh nghiệm trong các loại hình tư vấn tài chính kế toán khác, đặc biệt là kiểm toán các doanh nghiệp là các công ty cổ phần niêm yết, các đơn vị sự nghiệp công lập.