PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

DƯƠNG THỊ THẢO

Phó Tổng Giám đốc

Tiến sỹ Kinh tế.

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thẩm định viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán, hơn 8 năm làm Giám đốc tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT. Bà là một chuyên gia tư vấn tài chính được Ngân hàng Thế giới tín nhiệm.

Bà Thảo là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán nội bộ và kiểm tra tính tuân thủ thuế với mạng lưới khách hàng rộng bao gồm các doanh nghiệp lớn của nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân và các dự án quốc tế.