PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT

  

Tổng Giám đốc

Tiến sỹ Kinh tế

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thẩm định viên hành nghề Việt Nam, hội viên chính thức (MIPA) của Viện Kế toán công Australia, hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên hành nghề Úc (FCPA Australia).

 

DƯƠNG THỊ THẢO

 

Phó Tổng Giám đốc

Tiến sỹ Kinh tế.

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thẩm định viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

 

NGUYỄN NHƯ TIẾN

  

Phó Tổng Giám đốc (Liên lạc quốc tế)

Thạc sỹ Kế toán Quốc tế.

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thẩm định viên hành nghề Việt Nam, hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên hành nghề Úc (FCPA Australia), thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

 

NGUYỄN HỒNG QUANG

  

Phó Tổng Giám đốc
Thạc sỹ Kinh tế.

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Úc (CPA Australia)

 

 

NGUYỄN HOÀNG HÀ

  

Phó Tổng Giám đốc nghiệp vụ

Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán).

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Úc (CPA Australia).

 

 

TRƯƠNG QUANG TRUNG

  

Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán).

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Thẩm định viên về giá hành nghề Việt Nam.

 

 

TÔ BỬU TOÀN

  

Phó Tổng Giám đốc nghiệp vụ

Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán).

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA (Australia).