PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

Địa vị pháp lý

PKF Việt Nam là Công ty TNHH được tách ra từ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313440640, với trụ sở chính chính tại số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

PKF Quốc tế (viết tắt là PKFI) quản lý mạng lưới các công ty thành viên độc lập về mặt pháp lý. PKFI là một trong các mạng lưới kế toán toàn cầu lớn, với tổng phí dịch vụ của các hãng thành viên là 2,4 tỷ USD (Năm 2015). PKFI có hơn 245 hãng thành viên tại 440 thành phố thuộc 150 quốc gia, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn doanh nghiệp. Các hãng thành viên của PKFI có khoảng 2.200 partners và hơn 21.000 nhân viên. PKFI là thành viên của Diễn đàn các Công ty kiểm toán thuộc Liên đoàn kế toán Quốc tế (IFAC), một tổ chức hướng tới việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và báo cáo tài chính đạt các chuẩn mực chất lượng cao và đồng nhất trên toàn cầu.Mạng lưới PKFI gồm các công ty độc lập về mặt pháp lý không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hoạt động của công ty thành viên hoặc các công ty thành viên khác.

Để biết thêm thông tin về PKF quốc tế hoặc thành viên trong hãng, xin truy cập tới đường dẫn www.pkf.com