PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

Năng Lực & Kinh Nghiệm

 

Ngay từ năm 1997, khi bắt đầu hoạt động trong ngành kiểm toán, Công ty (khi đó là chi nhánh Hà Nội của Công ty Kiểm toán và Tư vấn TCKT Sài Gòn, tiền thân của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) đã thường xuyên hợp tác với Big 4 để thực hiện các cuộc kiểm toán phục vụ các khách hàng và dự án có vốn đầu tư hoặc vốn vay của nước ngoài. Thông qua các cuộc kiểm toán này, các kiểm toán viên của Công ty cũng đã được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ để thực hiện các cuộc kiểm toán theo phương pháp tiếp cận và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Đến nay, PKF Việt Nam là một trong số rất ít các Công ty kiểm toán có tới gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá, Tư vấn và đào tạo chuyên ngành tài chính kế toán, được thị trường và các khách hàng tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Sau đây là các tài liệu chứng minh năng lực của PKF Việt Nam trong năm 2015, ngay sau khi hoàn tất việc tái cơ cấu doanh nghiệp:

  • Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 145/KDKT ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính;
  • Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 170/TĐG ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính;
  • Quyết định số 929/QĐ-UBCK ngày 04/11/2015 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho AFC Việt Nam được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015;
  • Chứng nhận số ngày của CPA Úc về việc công nhận PKF Việt Nam là đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn