PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

Về PKF Quốc tế

PKF là một mạng lưới toàn cầu của các công ty độc lập về mặt pháp lý ràng buộc với nhau bởi một cam kết chung về chất lượng, tính chính trực và tính minh bạch trong một môi trường pháp lý phức tạp.

Với văn phòng ở 440 thành phố, chúng tôi có mặt ở 150 quốc gia trên khắp 5 châu lục và đặc biệt trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn kinh doanh chất lượng cao tới các tổ chức quốc tế và trong nước ở tất cả các thị trường của chúng tôi.

Các hãng thành viên của PKF quốc tế có tổng phí thu nhập là 2,39 tỷ USD và mạng lưới là một thành viên của diễn đàn các hãng kiểm toán - một tổ chức dành riêng cho các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp