PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Thành viên của PKF Quốc tế

Về PKF Quốc tế

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân sự của chúng tôi

PKF Việt Nam

Môi trường thân thiện

Làm việc tại PKF Việt Nam

Về PKF Việt Nam

Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) là thành viên chính thức của PKF Quốc tế tại Việt Nam. Trong suốt gần 20 năm hoạt động, PKF Việt Nam luôn là một trong số ít các công ty kiểm toán của Việt Nam được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng và đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán hàng năm, và có rất nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp là các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty, các đơn vị có lợi ích công chúng kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán;
  • Kiểm toán các dự án
  • Kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp, các dự án tài trợ bởi các tổ chức NGO quốc tế
  • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
  • Dịch vụ chuyên ngành phục vụ cho mục đích phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế trong nhiều năm cho các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các tổng công ty;
  • Thẩm định giá, Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóadoanh nghiệp nhà nước;
  • Thuế và tư vấn tài chính kế toán, tư vấn doanh nghiệp;
  • Đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán.