PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Global expertise with local knowledge

Về PKF Việt Nam

PKF Việt Nam

Kiểm Toán, Thuế, Tư Vấn

Dịch vụ của chúng tôi

PKF Việt Nam

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Về PKF Việt Nam

Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) là thành viên chính thức của PKF Quốc tế tại Việt Nam. Trong suốt gần 20 năm hoạt động, PKF Việt Nam luôn là một trong số ít các công ty kiểm toán của Việt Nam được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng và đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán hàng năm, và có rất nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp là các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty, các đơn vị có lợi ích công chúng kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán;
 • Kiểm toán các dự án
 • Kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp, các dự án tài trợ bởi các tổ chức NGO quốc tế
 • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Dịch vụ chuyên ngành phục vụ cho mục đích phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế trong nhiều năm cho các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các tổng công ty;
 • Thẩm định giá, Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóadoanh nghiệp nhà nước;
 • Thuế và tư vấn tài chính kế toán, tư vấn doanh nghiệp;
 • Đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán.

Xem thêm

Chuyên môn của chúng tôi

Kiểm toán và dịch vụ
đảm bảo

Chúng tôi đảm bảo tinh chỉnh chương trình kiểm toán phù hợp với từng khách hàng, phản ánh các rủi ro cụ thể của đơn vị.

Kiểm toán và dịch vụ
đảm bảo

Thuế

Chúng tôi luôn cộng tác với đơn vị trong quá trình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa các khoản nộp ngân sách, quản trị rủi ro và quản trị thuế của doanh nghiệp.

Thuế

Tư vấn doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chủ yếu bao gồm xác định giá trị doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp. Chi tiết dịch vụ tư vấn của chúng tôi tại liên kết dưới đây

Tư vấn doanh nghiệp

Thẩm định giá

Chúng tôi phát triển nhiều dịch vụ khác nhau để hỗ trợ khách hàng trong mọi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh.

Thẩm định giá

Vì sao lựa chọn chúng tôi?

Những lợi ích mà mà chúng tôi mang tới cho
quý vị:

 • Tiếp cận mạng lưới chuyên gia quốc tế cung cấp các dịch vụ bảo đảm và dịch vụ tư vấn
 • Các dịch vụ liên hoàn bao phủ nhiều ngành và lĩnh vực
 • Một thương hiệu được quốc tế công nhận và tôn trọng, với dịch vụ kiểm toán độc lập đạt chuẩn nghề nghiệp cao nhất
 • Các dịch vụ hữu hiệu, tiết kiệm,thân thiện và đồng bộ cho hoạt động kinh doanh của quý vị.

Xem thêm

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ được cung cấp bởi PKF Việt Nam, và làm thế nào chúng ta có thể tác động tích cực của doanh nghiệp.

Tải xuống brochure